Infeudazione di Pisconte Gessa*

6.2.1421

Nos Alfonsus, Dei gratia Rex Aragonum, Sicilie, Valentie, Majoricarum, Sardinie et Corsice, Come Barchinone, Dux Athenarum et Neopatrie, et etiam Comes Rossilionis et Ceritanie. Ad grata plurimum et accepta servitia per vos fidelem Nostrum Vicemcomitem Gessa Ville Iglesias Nobis impensa, et que indesinenter imprendere non cessatis prompto corde, debitum habentes respectum, tenore presentis in remuneratione dictorum servitiorum donatione pura, propria et irrevocabili damus et concedimus vobis et vestris successoribus in perpetuum, et quibus volueritis, saltus Curadorie de Sols et Montana situatus in Canadonega, nec non villas de Antas, Flumenmajor, in dictis saltubus situatas, ac etiam villas de Gonnesa et Gulbisa, situatas in Curadoria de Sigerro; et sex libras nostre monete censuales super censualibus Nostris Regiis in dicta Villa Iglesias et alibi sistentibus; in feudum tamen et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italie; cum juribus, dominiis, saltis, terminis, montibus, et proprietatibus ipsarum, et cum hominibus et feminis in dictis villis habitantibus et habitaturis, et cum reditibus, datiis, proventis, maquitiis, et aliis juribus Nobis in eisdem pertinentibus et expectantibus quocumque titulo, ratione vel causa; et cum omnimoda jurisdictione civili et criminali, mero et mixto imperio, et eorum exercitio, cohertione et compulsa quibuslibet. Itaque vos et vestri heredes perpetuo habeatis, teneatis, possideatis ac explectetis jure vestro dictas villas, saltus et censum, cum omnibus et singulis reditibus et juribus supradictis; salvis retentionibus infrascriptis. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Vicecomiti Gessa et vestris heredibus in feudum et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italie, ut dictum est, sub retentionibus, pactis et conditionibus inferius adjunctis, sicut melius dici potest et intelligi ad salvamentum et bonum intellectum vestri et vestrorum; constuentes Nos predictas villas, et alias que vobis supra damus ut premittitur, pro vobis et vestro nomine precario possidere seu quasi, donec inde corporalem seu naturalem adeptis fueritis possessionem ipsarum; quam quidam possessionem liceat vobis et vestris deprehendere, et apprehensam penes vos licite retinere absque licentia Nostra et officialium Nostrorum, ex potestate quam vobis conferimus cum presenti. Sicque concedimus, damus et cedimus vobis omnia loca, voces, rationes et actiones reales et personales, mixtas, varias, utiles et directas, et alias quascumque Nobis in predictis pertinentes et pertinere debentes; quibus uti et experiri valeatis in judicio et extra, quemadmodum Nos facere poteramus ante hujusmodi donationem, possemusque nunc, et postea quandocumque; constituhentes et facientes vos et vestros ibi et inde dominos, actores et procuratores in rem vestram propriam, ad faciendam inde vestras omnimoda voluntates. Salvis tamen Nobis et Nostris successoribus in perpetuo jure, dominio, et aliis retentionibus atque pactis inferius designatis. In predictis vero que vobis supra damus in feudum, retinemus ac etiam laudimium et faticam triginta dierum. Et quod homines dictarum villarum, cujuslibet condictionis vel status existant quoties per vos vel successores aut officiales vestros et eorum locatenentes contra eos vel eorum quempiam aliquatenus motis sive factis vel fiendis aut movendis, appellationem habere valeant etiam et recursum, nec prestabitur eis per vos vel vestros ostaculum aliquod seu impedimentum, quominus hujusmodi appellationem et recursum non habeant libere. Retinemus in que Nobis et Nostris perpetuo in predictis, quod vos et vestri habentes causam a vobis in eisdem nullum alium proclamatis, nisi tantum Nos et successores Nostros in Sardinie et Provincie Regnis; quod dictum feudum vel partem ejusdem nulli alii preterquam Catalano vel Aragonesi aut Sardo fideli vel legali Nostro de paratico vel de genere militari laico vendere seu alienare valeatis; nec illud possitis dividere in duas vel plures partes, nec dimettire inter duas vel plures personas, nec aliud et etiam feudum huic addere seu vos habere per modum mentionis, matrimonii, vel alias, dum hec tenueritis, absque Nostri et Nostrorum speciali licentia et permissu. Et quod in ipsis villis malefactores vanitos tenere, recipere nec manutenere nullatenus valeatis, immo illos ad Nos et successores Nostros vel Nostri successorum offitiales remittere teneamini incontinenti cum fueritis requisitus. Et dare de fortalitiis seu fortalitium, si quod vel si que in ipsis villis vel feudo est vel erit, sunt vel erunt in futurum, Nobis et Nostris successoribus vel offitialibus Nostris et eorum de iis potestatem habentibus ad consuetudinem Cathalumnie sive scombram vestri sumptibus et expensis, si quando et quoties exinde per Nos et successores Nostros seu offitiales Nostros et eorum fueritis requisitus; itaque de illis fortalitiis seu fortalitio possimus et possint facere pacem et guerram, seu inter castrum, villas, loca seu fortalitium magis illis villis propinquum, quantum pro Nobis seu Nostris successoribus tenebitur, mittere omne granum sive frudmentum aut quodcumque bladum quod habetis et habeant, retento penes vos et eos dumtaxat fornimento, dicti fortalitiis seu fortalitiorum si quod vel si que sint vel fuerinti in ipso feudo, et provisione vestra et hominum habitantium in eisdem, vestreque familie eorum. Retinemus etiam omnes agros felconi aut astors, omnes alia regalias. Retinemus nihilominus Nobis et Nostri successoribus in dicto feudo, quod vos et vestri et habentes caussam a vobis in eodem feudo teneamini Nobis et Nostri successoribus in dicto feudo in perpetuum servitium ponere infra Insulam Sardinie cum uno equo armato et equitatore munitis sufficientibus armaturis in anno quolibet per tres menses, vestri propriis sumptibus et expensis, et quando per Nos et Nostros successores aut per Gubernatorem Insule antedicte vel alium inde a nobis vel ipsis potestatem habentem fueritis requisitus, modo et forma actenus in similibus consuetis; et si ultra menses predictum equitem et equitatorem voluerimus retinere, hoc liceat Nobis et eis pleno jure, Nobis vel ipsis vobis et ipsi equitatori respondentibus et satisfacientibus de stipendio condecenti. Preterea retinemus Nobis et Nostris perpetuo, quod habitatores dictarum villarum teneantur contribuere et contribuant in quibusvis donis vel acsidiis regalibus, in quales generaliter homines et habitatores civitatum et locorum regionum dicti Regni contribuant. Salvamus et Nobis espressa retinemus perpetuo, quod vos et vestri ac habentes caussam a vobis in dictis villis vestrum domicilium tenere habeatis, et moram hac habitationem vestram continuo facere, et non possitis cum altero consimili vel majori feudatario vel ereditario stare seu abitare, sed solum per vosmetipsum caput, vulgariter loquendo, facere habeatis, ut est per patrem familias faciendum. Nec possitis etiam petere, emere, locare seu ammendare hospitium aut hospitia in Castro Calaris, vel in Villa Ecclesiarum de Siscerro, in villa Algeri, vel in eisdem aut altero locorum predictorum habitationem vestram continuo facere seu tenere, absque Nostri successorumque Nostrorum in ipso feudo speciali licentia et permissione. Et si forsan in ipso Regno vos absentaveritis, etiam pretensa Nostra licentia, si absentia vestra plusquam per quator menses in anno duraverit, fructus, jura et redditus dictarum villarum quoad vobis damus per duos annos pronunciamus ut esse volumus vos de eadem absentes accensantes, adeo ut hactenus magis observationem dicti feudi redamini incolam. Retinemus denuo Nobis et successoribus Nostris in predictis omnia et singola, quoad secundum morem feudorum Italie dominus major et princeps habet et habere debet in feudis propriam naturam feudi habentibus, exceptis premissis per Nos bobis predictis et concessis. Et etiam quoad homines dictarum villarum non possitis molestare, cum sit fieri in dictis feudis quoad prohibere debemus cedere detrimentum. Retinemus etiam Nobis mineritiis atque trobas. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Vicecomiti Gessa et vestris perpetuo, sicut melius dici potest ad bonum et sanum intellectum vestri et vestrorum, sub conditionibus et retentionibus supradictis. Mandantes cum presenti serie universis et singulis hominibus et feminis in dictis villis habitantibus et habitaturis, quod vos et vestros pro eorum dominis habeant et teneant, vobisque vestris pareant et obediant, sicut vassalli vestri et legales eorum domino parere et obbedire consueverunt ac etiam teneantur; quodque vobis omagium prestent, et faciant fidelitatis etiam juramentum quod per alius vassallos coram domino pro Nobis tenentes sun prestari et fieri assueta; quoniam Nos eos et quemlibet eorum, cum vobis et vestris predictis sacramentum et omagium prestiterent in predicta, a quavis fidelitate, juramento et omagio, aliqua obligatione, quibus Nobis dicta ratione quomodolibet fuerint adstricti, nunc per tunc et haec converso tenore presenti absolvimus et penitus liberamus. Mandantes in super Gubernatoribus dicte Insule, necnon vicariis, subvicariis, capitaneis, judicibus de fano, armentariis, majoribus et judicibus, ceterisque officialibus Nostris presentibus et futuris, quod, hanc donationem Nostram ratam, gratum firmamque habentes, vobis et vestris teneant eos et obeservent, tenerique et observari inviolabiliter faciant per quoscumque, et non contra veniant nec aliquem contra venire permittant aliqua ratione.
Ad hec autem ego sepe dictus Vicecomes Gessa, cum gratiarum actionibus recipiens a vobis Serenissimo Domino Rege gratiam seu Donationem hujusmodi, cum retentionibus supradictis, per me et meos, in posse secretarii et notarii infrascripti hec a me pro vobis et vestris et aliis quorum interest legitime stipulanti, convenio, promitto et obbligo me et omnia boma mea, ac juro per Dominum Deum et ejus sancta quator Evangelia, et jam presto sacramentum et omagium ore et manibus comendatum, quod ego et mei in iis successores erimus vobis et successoribus vestris Regibus Aragonum boni et legales vassalli pro dicta donatione, et facimus ea omnia, que boni vassalli tenentes, ut prefertur, feudum ac consuetudinem Italie tenentum facere suo Domino naturali.
In cujus rei testimonium Nos Rex predictus presentem fieri jussimus, Nostro sigillo minori impendenti munitam.
Quod est datum et actum in Castro Calari, die sexto februarii, anno a Nativitate Domini 1421, Regnumque Nostri Sexto.
Signum Alfonsi, Dei gratia Regis Aragonum, Sicilie, Valentie, Mayoricarum, Sardinie et Corsice, Comitis Barchinone, Ducis Athenarum et Neopatrie, et etiam Comitis Risiglionis et Ceritanie, qui predicta laudamus, concedimus et firmamus.
Rex Alphonsus.
Noi Alfonso, per grazia di Dio Re d'Aragona, di Sicilia, di Valenza, di Maiorca, di Sardegna e Corsica, Conte di Barcellona, Duca d'Atene e di Neopatria e Conte del Rossiglione e di Serdagna.
Avendo il dovuto rispetto per i molto grati e bene accetti servigi compiuti nei Nostri confronti da voi, Nostro fedele Visconte Gessa della villa d'Iglesias, servigi che non cessate di compiere ininterrottamente e con animo risoluto, secondo il tenore del presente atto come ricompensa di tali servigi diamo e concediamo in donazione pura, perfetta ed irrevocabile a voi ed ai vostri successori in perpetuo ed a coloro che vorrete il salto della Curatoria di Sols e Montana situato in Canadonega, nonché le ville di Antas e Fluminimaggiore, situate in detti salti, ed anche le ville di Gonnesa e Gulbisa, situate nella Curatoria del Cixerri e sei lire censuali di nostra moneta sui censi reali che esistono in detta villa di Iglesias ed altrove; e precisamente, in feudo e con la natura propria del feudo secondo l'uso italico; con i diritti, i dominî, i salti, i confini, i monti e le stesse proprietà, e con gli uomini e con le donne che abitano e abiteranno in dette ville, e con i redditi, le imposte, i proventi, le machizie e gli altri diritti a Noi pertinenti e spettanti nelle stesse ville a qualsiasi titolo, per qualsiasi ragione o per qualsiasi causa; e con ogni giurisdizione civile e criminale, il mero e misto imperio ed il loro esercizio, con l'uso della forza e della coercizione nei confronti di chicchessia. Ed in questo modo voi ed i vostri eredi in perpetuo abbiate, teniate, possediate e sfruttiate secondo il vostro diritto le dette ville, i salti ed il censo, con i redditi e i diritti sopraddetti tutti insieme e singolarmente.
Facciamo d'altra parte questa donazione a voi, Visconte Gessa, e ai vostri eredi in feudo e con la natura propria del feudo secondo l'uso italico, come detto, con le limitazioni, i patti e le condizioni specificate sotto, in modo che possa essere esposto e compreso meglio per maggior garanzia e chiarezza vostra e dei vostri eredi; e Noi costituiamo le predette ville e le altre che vi diamo in modo che sia permesso e concesso a voi ed in vostro nome possederle, fino a che dunque non ne raggiungiate per così dire il possesso fisico ossia naturale; e sia lecito a voi ed ai vostri discendenti conseguire questa sorta di possesso e una volta conseguito conservarlo lecitamente senza bisogno di licenza Nostra e dei Nostri ufficiali, ma direttamente in virtù del potere che vi conferiamo col presente atto.
Ed in questo modo vi concediamo, vi diamo e vi cediamo tutti i luoghi, i comandi, le amministrazioni e le azioni reali e personali, miste, varie, utili e dirette e qualunque altra che spetti o debba spettare a Noi nelle predette terre; e tutto ciò abbiate il diritto di usare e far valere sia in tribunale che fuori, nello stesso modo che Noi potevamo fare prima di una tale donazione e possiamo adesso e dopo in ogni momento; e facciamo e costituiamo voi ed i vostri discendenti in quei luoghi e con questo atto signori, attori e procuratori del vostro proprio interesse affinché dunque sia compiuta ogni e qualsiasi vostra volontà. Sono conservati tuttavia a Noi ed ai Nostri successori in perpetuo il diritto, la signoria e le altre riserve e patti specificati di seguito. Infatti nelle predette terre che sopra vi diamo in feudo, ci riserviamo anche il laudemio e il lavoro di trenta giorni. Ed agli uomini delle dette ville, di qualsiasi condizione o stato, ogni volta che qualcuno si opponga relativamente a qualche cosa che voi od i vostri successori od i vostri ufficiali e delegati avete cominciato o concluso o dovete cominciare o concludere, sia permesso proporre appello e ricorso, e da parte vostra o dei vostri non sia frapposto alcun ostacolo od impedimento a che possano proporre liberamente appello e ricorso. Ed in quelle terre riserviamo a Noi ed ai Nostri successori in perpetuo che voi ed i vostri aventi causa in queste circostanze non ricorriate a nessun altro, ma solo a Noi ed ai Nostri successori nella provincia e regno di Sardegna; che non vi sia lecito vendere ossia alienare il detto feudo od una sua parte a nessuno se non Catalano od Aragonese oppure Sardo a Noi fedele e leale di paratico, ossia di condizione militare secolare; e che non possiate dividerlo in due o più parti, né trasmetterlo a due o più persone, e nemmeno che possiate aggiungere a questo un altro feudo, che lo acquisiate per cessione o per matrimonio o in altra maniera, mentre possedete questo, in assenza di speciale concessione e permesso Nostro e dei Nostri successori. E ci riserviamo che non vi sia lecito in alcun modo ospitare, accogliere e mantenere i delinquenti banditi, che li consegniate subito e senza indugio nelle mani Nostre o dei Nostri successori o degli ufficiali dei Nostri successori appena vi venga chiesto.
E se ci sono o ci saranno in queste ville (ossia feudo) fortezze, dovrete metterle a disposizione a Noi ed ai Nostri successori o agli ufficiali Nostri o dei Nostri successori secondo l'uso della Catalogna cioè liberi da ogni costo o spesa, se, quando ed ogni volta che vi sia richiesto da Noi o dai Nostri successori o dagli ufficiali Nostri o dei Nostri successori; così che possiamo e possano da quella fortezza o quelle fortezze fare la pace e la guerra; e dovrete mandare fra quel castello, quelle ville, quei luoghi e la fortezza più vicina ad essi per il tempo che sarà tenuta da Noi o dai Nostri successori tutto il grano ossia il frumento ed ogni biada che avete ed avrete, a parte il giusto rifornimento presso di voi o di loro, della citata fortezza o fortezze che sono o saranno in quel feudo e per la provvista vostra e delle persone che vi abitano e della vostra e loro famiglia.
Ci riserviano inoltre tutti i falconi o astori e tutte le altre cose reali.
Riserviamo inoltre a Noi ed ai Nostri successori nel detto feudo che voi ed vostri discendenti ed i vostri aventi causa in quel feudo siate tenuti in perpetuo a porvi nell'isola di Sardegna al servizio Nostro e dei Nostri successori con un cavallo armato ed un cavaliere muniti di armi sufficienti in qualsiasi anno per tre mesi, a vostre spese e costi, e quando vi sia richiesto da Noi e dai Nostri successori o dal Governatore dell'Isola anzidetta o da qualcun altro che ne abbia il potere da Noi o da loro, nel modo e nella forma consueti in simili circostanze; e se oltre i tre mesi vorremo tenere il predetto cavallo e cavaliere, ciò sia lecito a Noi ed a loro di pieno diritto, accordando Noi o loro a voi ed a quel cavaliere una paga adeguata e soddisfacente.
Inoltre riserviamo a Noi ed ai Nostri successori in perpetuo che gli abitanti di dette ville siano tenuti a contribuire e contribuiscano a qualunque donativo o accise regia a cui generalmente contribuiscono le persone e gli abitanti delle città e delle campagne del regno di Sardegna.Facciamo salvo e Ci riserviamo in perpetuo che voi ed i vostri aventi causa dobbiate tenere il vostro domicilio in dette ville, e vi poniate subito e stabilmente la vostra dimora, e non possiate stare od abitare con altro pari o superiore feudatario o heretat, ma facciate capo – parlando informalmente – a voi solo, come deve fare il padre di famiglia. E vi sia proibito anche trattare, comprare, affittare od occupare una o più abitazioni in Castel di Castro, Villa di Chiesa e nella città di Alghero ed in queste città od in altro luogo predetto tenere o porre abitualmente dimora, senza una speciale concessione e permesso Nostro e dei Nostri successori. E se capitasse che vi assentiate da quel Regno, anche dopo aver chiesto la Nostra licenza, se la vostra assenza durasse più di quattro mesi in un anno, stabiliamo che decadiate dai frutti, dai diritti e dal reddito delle citate ville per due anni.
Riserviamo inoltre nelle predette terre a Noi ed ai Nostri successori tutti i diritti ed ogni singolo diritto che secondo l'uso feudale d'Italia spetta e deve spettare al signore maggiore e sovrano nei feudi che abbiano la natura propria del feudo, salvo quanto concessovi da parte Nostra secondo quello che è detto sopra. E disponiamo anche che non possiate molestare le persone delle dette ville, qualora ciò fosse fatto in detti feudi dobbiamo arrivare fino ad impedire il pregiudizio. Riserviamo inoltre a Noi le miniere e le cose trovate.
Facciamo invece questa donazione a voi, nominato Visconte Gessa, ed ai vostri discendenti in perpetuo, come può meglio essere esposto alla buona e chiara comprensione vostra e dei vostri successori, alle condizioni e con le riserve sopra descritte. E comandiamo dunque a tutti ed ai singoli uomini e donne che abitano e che abiteranno in dette ville che tengano e considerino voi ed i vostri successori come loro signori, ed a voi ed ai vostri successori siano sottoposti ed obbediscano, nel modo che i vostri leali vassalli erano soliti essere sottoposti ed obbedire al loro signore (e vi siano anche obbligati); e che vi prestino omaggio e facciano anche il giuramento di fedeltà che gli altri vassalli sono soliti prestare e fare al cospetto del signore come se si trattasse di Noi; poiché Noi assolviamo e liberiamo interamente ora per allora e in base al tenore di questo atto loro e chiunque dei loro, quando prestassero a voi ed ai vostri predetti il giuramento e l'omaggio riguardo alle cose predette, da qualsiasi fedeltà, giuramento ed omaggio o da qualche altro obbligo per cui in qualsiasi modo fossero legati a Noi per questa ragione.E comandiamo ai Governatori di detta Isola, nonché ai vicarî, ai facenti funzione, ai capitani, agli armentarî, ai majorales ed ai giudici ecclesiastici e civili ed agli altri nostri ufficiali presenti e futuri che, ratificata questa Nostra concessione, considerandola valida ed efficace la osservino e la rispettino per voi e per i vostri discendenti e la facciano osservare e rispettare da chicchessia, e non contravvengano e non permettano che altri contravvenga per nessuna ragione.

"A tutto questo dunque io spesso nominato Visconte Gessa, nel ricevere con atto di grazia da voi Serenissimo Signore e Re siffatta grazia ossia Donazione, con le riserve sopra descritte, per conto mio e dei miei successori, davanti all'autorità del segretario e notaio infrascritto che stipula questo atto, da parte mia in favore vostro e dei vostri successori e degli altri che ne abbiano un legittimo interesse, m'impegno e prometto ed obbligo me e tutti i miei beni e giuro per il Signore Iddio ed i suoi quattro santi Vangeli e presto già con la bocca e con le mani il giuramento e l'omaggio dovuto, che io e i miei successori in quel feudo saremo nei confronti vostri e dei vostri successori Re d'Aragona buoni e leali vassalli in cambio della detta donazione e faremo tutto ciò che come è detto sopra i buoni vassalli sono tenuti a fare nei confronti del loro naturale Signore quando posseggono un feudo secondo l'uso d'Italia".
Come dimostrazione di tutto questo Noi Re predetto comandiamo che il presente atto sia reso esecutivo, munito del Nostro sigillo minore con pendente.

Dato e fatto in Castel di Castro, il sesto giorno di febbraio dell'anno 1421 dalla Natività del Signore, del Regno Nostro il Sesto.

Firma di Alfonso, per grazia di Dio Re d'Aragona, di Sicilia, di Valenza, di Maiorca, di Sardegna e Corsica, Conte di Barcellona, Duca d'Atene e di Neopatria e Conte del Rossiglione e di Serdagna, che quanto detto sopra approviamo, concediamo e confermiamo.

Re Alfonso

* Documento tratto dal libro di Virgilio Corrias: “Fluminimaggiore: Villaggio del Feudo Gessa-Asquer”