Concessione dello stemma gentilizio a Giovanni Battista Asquer

28.9.1640

Nos Philippus, Dei gratia Rex Castellae Aragonum, Legionis, Utriusque, Siciliae, Ierusalem, Portugalliae, Hungariae, Dalmatiae, Croatiae, Nauarrae, Granatae, Toleti, Valentiae, Galliciae, Maioricanum, Hispalis, Sardiniae, Curduuae, Corsicae, Murtiae, Giennis, Algarbii, Algecirae, Gibraltaris, Insularum Canariae, necnon Indiarum Orientalium et Occidentalium, Insularum, ac Terrae firmae Maris Oceani; Archidux Austriae, Dux Burgundiae, Brabantiae, Mediolani, Athenarum, et Neopatriae, Comes Habspurgii, Flandriae, Tirolis, Barcinonae, Rossilionis, et Ceritaniae, Marchio Oristani, et Comes Goceani. Cum honorificis titulis, benemeritos vassallos, Regia Maiestas insignat, magnificentia splendores concrescunt ostentat largitionem benignitas, et coeterum inanimis affectus ad Regiae deseruiendum Coronae generantur. Proinde animauertentes meritaque ingenuas dotes quibus tu dilectus noster Iohannes Baptista Asquer Genuensis in nostro Sardiniae Regno habitator insignitus existis, atque grata servitia per te Regio nostro Diademati impensa, nec non honoratam stirpem à qua originem ducis merito te ad maiorem honoris et dignitatis gradum extollere censuimus.
Quare nostris Regiis in morem nostrae Regiae Aragonum Cancellariae expeditiis datis in oppido nostro Madriti die undecima mensis Martii anni praeteriti millesimi seicentesimi trigesimi noni commissimus Magnifico ac dilecto Consiliario nostro Ferdinando Axcon Iuris Utriusque Doctor Regenti Nostram Regiam Cancellariam in praedicto nostro Sardiniae Regno, quod te dictum Ioannem Baptistam Asquer nomine et vice nostris Militiate gradu insigniret. Quiquidem Regens in vim dictae nostrae Regiae commissionis te Militem armavit cinguloquè militari insigniuit, ut nobis constitit suis cum literis certificatoriis ispius manu firmatis, et aliàs debite expeditis datis in civitate et castro Callaris die nono mensis Octobris eiusdem anni. Quo circa tui dicti Ioannes Baptistae Asquer nomine fuit Maiestati nostrae humiliter supplicatum, ut opportunum Privilegium tibi desuper concedere, et expediti mandare dignaremur. Nos vero supplicatione tua benigne suscepta eisdemque annuentes, Tenore Preaesentis de nostra certa scientia Regiaque auctoritate deliberate et consulto omnia et singula per dictum Ferdinandum Azcon virtute dictae commissionis facta, laudamus, approbamus, et confirmamus, et quatenus opus sito de novo condimus, et eiargimus. Decernentes quod tu dictus Ioannes Baptista Asquer, totaque proles et posteritas a te per virilem sexum descendens nata iam, et nascitura ex nunc, et ex tunc in posterum Milites nuncupemini et intitulemini. Possitisque deferre ensem, calcaria, et alia aurea ornamenta ad equestrem sive militarem dignitatem pertinentia. Gaudeatisque et fruamini ominibus illis privilegiis, exemptionibus, libertatibus, immunitatibus, dignitatibus, auctoritatibus, gratiis, honoribus, et praeminentiis, quibus coeteri milites, et equites armati, aut alias titulo militari decorati, et eorum filii et descendentes de iure, foro, constitutionibus, Capitulis Curiae, usu et consuetudine omnium Regnorum et Dominorum nostrorum, ac praesertim dicto nostro Sardiniae Regno, et alias quouismodo utuntur, potiuntur, et gaudent, utique potiri, et gaudere potuerunt et debuerunt usquequaque, ac in omnibus actis, et rebus peragendis Milites nuncupemini, et intitulemini, omniaque et singola vobis facere liceat quae alii Milites et equites armati facere possunt et consueverunt. Et ut actus huiusmodi clarius elucescat tua avita armorum insignia et gentilitia, quae hactenus gestare consuevistis nedum confirmamus, verum etiam uberiori additamento roboramus, et validamus, et quatenus opus sit (tamquam si ea non gessisetis) de novo concedimus et elargimur. Videlicet Scutum ad rotundum tendens, in cuius campo viridi Leo coronatus nativi sui coloris ensem euarginatum manu dextera pugillo continens conspicitur, et super eius caput inscriptiolum, in quo legitur: Generosi Patrata Viridia, cernitur distentum, et aliud in manu sinistra ipsius Leonis positum verba sequentia describuntur: Sistendo Demonstrat. Supra quod quidem scutum eminet galea ferruginea causa compluribus pennis et lasciinis discolorum ornata ab eaque proferentibus, ac totum fere scutum ambientibus. Prout haec omnia Pictoris artificio in medio sequentis paginae clarius depista cernuntur. Quae quidem arma, et insignia tu, totaque proles, et posteritas tua, tam nata quam nascitura ex te per lineam virilem descendens de coetero gestare, et in hastiludiis, bellis, duellis, certaminibus, armis, annulis, auleis, domibus, vassibus, et aliis utensilibus, et in omnibus actis, picturis et aedificiis pro libito voluntatis absque ullo impedimento et contraditione. Serenissimo propterea Balthasari Carolo Principi Asturiam et Gerundae, Ducique Calabriae, et Montisalbi, Filio primogenito nostro charissimo, ac post foelices, et longaevos dies nostros in omnibus Regnis, et Dominiis nostris (Deo propitio) immediato haeredi, et legitimo successori, intentum aperientes nostrum sub paternae benedictionis obtentu dicimus eumque rogamus. Admodum vero illustri, Illustribus, Egregiis, Spectabitibus, Venerabilibus, Nobilibus, Magnificis dilectisque Consiliaris, et Fidelibus nostris quibuscumque Viceregibus, Locumtenentibus, et Capitaneis generalibus nostris, Praesidenti se id officium Regenti, Cancellario, Regentibus, Cancellariam et Doctoribus nostrarum Regiarum Audientiarum, Regenti officium nostrae generalis Gubernationis, Gerentibusque vices nostri generalis Gubernatoris, et eius Locumtenentibus, Iudicibus Curiae, Advocatis et Procuratoribus Fiscalibus et Patrimonialibus, Gubernatoribus quoque seu Reformatoribus in Capitibus Callaris, Gallurae, Sassaris et Logudorii, Regio Procuratori, Magistero Rationali, ac Regenti nostram Regia Thesaurariam; necnon admodum illustri Duci, Illustribus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Vicecomitibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus, et Generosis personis, ac universis et singulis Officialibus, Ministris, et subditis nostris maioribus et minoribus quovismodo nuncupatis in omnibus Regnis, et Dominiis nostris, et praesertim in dicto Sardiniae Regno constitutis et constituendis cuiusvis dignitatis, gradus, praeminentiae, status et conditionis existentibus, praesentibus et futuris dicimus et districate praecipiendo mandamus ad incursum nostrae Regiae indignationis et irae, poenaeque florenorum auri Aragonum bismille nostris Regiis inferendorum aerariis, quatenus te dictum Ioannes Baptistam Asquer, filiosque tuos natos et nascituros, et totam tuam, et illorum prolem, et posteritatem per virilem sexum a te descendentem natam iam et nascituram, pro Militibus habeant, teneant, reputent, honorificent, atque tractent, omnibusque privilegii, gratis, libertatibus, praedictis te, et tuos uti, et gaudere sinant et permittant. Contrarium nullatenus tentaturi ratione aliqua sive causa, si dictus Serenissimus Princeps nobis morem gerere, coeteri vero Officiales, et subditi nostri praedicti gratiam nostram charam habent ac praeter irae, et indignationis nostrae, incursum poenam praeappositam cupiunt evitare. Volumus autem, ex espresse iubemus quod antequam huiusmodi Privilegio utaris, illud in offici Secretarii nostri Regestri Gratiarum praesentare tenearis, ut ibidem praemissorum ratio summatur, de quibus per annotationemdicti Secretarii in eodem factam constet: quod si praedicta intra quadrimestre a die datae praesentis non adimpleveris, personae, vel personis ad quam, seu, quas praedictorum executio spectet, praecipimus, quatenus huiusmodi gratiam non admittant quia eam nullius roboris et valoris esse declaramus. In cuius rei testimonium praesentem fieri iussimus nostro regio communi sigillo in pendenti munitam.
Datum in oppido nostro Madriti die vigesima octava mensis Septembris, Anno à Nativitate Domini millesimo seicentesimo quadragesimo, Regnorumque nostrorum Vigesimo.

YO EL REY

Dominus Rex mandavit mihi Ioseph de Villanueva vissa per Cardinalem Caravasal pro thesaurario generali, Cisternes Regentem Cancellariam et me pro Conservatori generali.
V t. Cardinalis Caravasal Augusto pro thesaurario generali.
V t. Sisternes Regens.
V t. Villanueva pro Conservatore Generali.
Ha pagado la media annata (firma illeggibile)
In Sardinia xxvij folio Lxiiij

PRIVILEGIO MILITAR para el Reino de Cerdeña, en persona de Iuan Bauptista Asquer natural de Genova

Consultado

Tomè La razon con orden de su magestad en la secretaria del Registro de mandados por fallecimiento del secretario Don Iuan de Castello a 19 de hener 1641

Pedro Lopez de Calo

Pro Iure sigilli solvit quingentos quinquaginta solidos

Petrus Navarro Locumtenens Protonotarius.